Passagesystem

Passage & Porttelefoni

Allt fler företag inser fördelarna med ett passagesystem. Fjärrstyr entrédörren till ditt företag och administrera enkelt nya eller befintliga användares behörighet på din arbetsplats genom att tilldela personalen passagebrickor. Med våra passage- & porttelefonilösningar sparar du både tid och pengar samtidigt som du ökar säkerheten.

Kvinna ringer pa porttelefon

Porttelefonilösningar

Vi har anpassade lösningar för

Passagelösningar

Välkända varumärken

Vår personal är utbildad för installation av bland annat Aptus, Scantron, Axema, ACRE (f.d. Vanderbilt/Siemens), RCO, Schneider Security Expert och Salto.

Passagesystem oppnas med kort
Sakerhetspartner i vast favicon

Kontakta oss för smidig passage

Få trygg och smidig passage på din arbetsplats – kontakta oss för professionella porttelefonilösningar och säkerhet.

Robert Johansson Tekniker & Delagare
Martin Alveborg Tekniker & Delagare
Linus Westman Kalkyl & Delagare
Emil Marberg Tekniker & Delagare