Bygglarmstjänster

Bygglarm

Vi har ett brett utbud av bygglarmstjänster med allt från traditionella bygglarm i bodar till portabla kameralarm kopplade mot larmcentral, containerlarm och flexibla spänningslarm för att motverka kabelstölder.

Har du problem på din byggarbetsplats har vi kompetensen att hjälpa dig förebygga dessa.

bygglarms paket

Kameradetektorer

Bygglarm (startpaket)

Med vårt Bygglarm (startpaket) ges du möjligheten (om du vill) att via appen själv administrera användare och ändra automatiska till- och frånkopplingstider.

Utöver detta ”startpaket” så finns det stora valmöjligheter för att anpassa larmet efter just ert projekt.

Säkerhet för byggentreprenörer

Förebygg kabelstölder och driftstopp i produktionen

Stöld av kabel orsakar idag stora kostnader för byggentreprenörer. Dels beroende på driftstopp till följd av sabotage under kvällar och helger, men också då man behöver hålla igång värmefläktar eller annan vital elektriskt utrustning under byggtiden.

Efterfrågan på denna typ av larm har varit stor och Säkerhetspartner i Väst har därför utvecklat en flexibel trådlös lösning för att larma byggströmmen i känsliga delar på byggarbetsplatsen.

byggarbetsplats med bygglarm

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Några av våra kunder

Vi har under åren hjälpt en rad olika kunder att skydda tillfälliga objekt, bland våra kunder inom sektorn bygglarm finner ni bland annat Veidekke, PEAB, Skanska, NCC och Hedin Construction (f.d. Tuve Bygg).

Sakerhetspartner i vast favicon

Säkra byggplatsen - Kontakta oss nu

Säkra din byggarbetsplats med våra anpassningsbara bygglarm – kontakta oss för att få en säkrare och tryggare arbetsplats

Robert Johansson Tekniker & Delagare
Martin Alveborg Tekniker & Delagare
Linus Westman Kalkyl & Delagare
Emil Marberg Tekniker & Delagare